Thứ Năm, ngày 09 tháng 8 năm 2012

88 và 79

88 và 79
Có lẽ chỉ là 1 sự tình cờ trong số những điều cấm.

79 nếu nói đầy đủ là năm 1979 thì gợi nhớ lại cuộc chiến tranh biên giới xảy ra cùng năm tuy ngắn ngũi nhưng khốc liệt và đẫm máu với giặc phương Bắc.

Còn 88 nếu nói đầy đủ là năm 1988 thì gợi nhớ lại nỗi đau Trường Sa xảy ra cùng năm mà phía ta gọi là CQ88, kết thúc với việc giặc phương Bắc giết hại 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam và chiếm đảo Gạc Ma của ta ở Trường Sa từ đó cho đến nay.

79 nếu nói đầy đủ là “điều 79” thì sẽ cho ra ngay 1 điều luật...

Còn 88 nếu nói đầy đủ là “điều 88” cũng cho ra ngay 1 điều luật tương tự...

88 và 79 nếu làm tính cộng theo 1 quy luật nào đó, chẳn hạng 88 <8+8> và 79 <7+9> thì cả 2 điều cho ra số tổng 16.

Mà con số 16 nếu thêm cho đầy câu, đủ chữ thì có thể gọi là “phương châm 16 chữ...”! Thể hiện mối quan hệ thắm thiết giữa những người “anh-em”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét