Góc bạn bè blog

Mình chèn Tab này vào để anh em bạn bè tán gẫu bằng hình thức viết comment, tất nhiên những dòng comment này không liên quan đến nội dung những bài viết ở trang chủ.
Để góc tâm sự nhỏ này ngày một tốt hơn xin bà con cô bác đừng viết những dòng commnet có nội dung không lành mạnh, những nội dung mang tính chất chống phá hay bôi nhọ...tất cả những comment mang những nội dung này sẽ bị xóa. Hy vọng rằng góc tâm sự nhỏ này sẽ ngày một tốt hơn đến với bà con.


Nguyễn Tây Ninh

1 nhận xét: